Ilmainen toimitus lähimpään postiin tai pakettiautomaattiin yli 75 €:n ostoksista!

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Luotu 3.8.2016.

Rekisterinpitäjä

Fruitbox Suomi Oy (jäljempänä ”Rekisterinpitäjä”)
Y-tunnus: 2861490-1
Postiosoite: Tinasepäntie 45, 00620 Helsinki
Sähköposti: info@nutly.fi

Yhteyshenkilö

info@nutly.fi

Rekisterin nimi

Nutly-verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteiden hoitoon, ylläpitoon sekä asiakkuuden hallinnointiin, analysointiin ja kehittämiseen. Henkilötietoja voidaan käyttää myös liiketoiminnan analysointiin ja kehittämiseen. Lisäksi tietoja käytetään rekisterinpitäjän markkinointiin. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häneen kohdistettu suoramarkkinointi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
asiakasnumero
etu- ja sukunimi
sähköpostiosoite
puhelinnumero, matkapuhelinnumero
tilaushistoria
postiosoite, postinumero- ja toimipaikka
markkinointilupa sähköpostiin, markkinointilupa matkapuhelimeen sekä tiedot näiden em. markkinointilupien kielloista
asiakkuuden hoitamisen kannalta oleelliset tiedot ja toimenpiteet

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröityneeltä itseltään: Sähköpostiosoite tallennetaan asiakkaan tilatessa Nutlyn uutiskirjeen. Osa tiedoista saadaan asiakkaiden rekisteröityessä osoitteessa www.nutly.fi. Muut tiedot tallentuvat asiakkaan tehdessä ostoksia verkkokaupassa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän omiin suoramarkkinointirekistereihin, jollei rekisteröity ole sitä kieltänyt.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietokannat ja niiden varmuuskopiot ovat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.
Rekisteri ja tietojärjestelmä on teknisesti suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus, käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo myös vaitiolovelvollisuus. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioita hoitava henkilö.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista sekä oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

{[{ notification.title }]}

{[{ notification.message }]}
{[{ notification.link.message }]} ›